NODWCH: Nid oes rhaid ystyried unrhyw daliadau yr ydych chi’n eu derbyn oddi wrth Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru wrth gyfrifo eich hawl i’r budd-daliadau a drafodir yn yr adran hon. Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau manwl yma

Oherwydd newidiadau i fudd-daliadau, nodwch y bydd un taliad misol o’r enw Credyd Cynhwysol yn disodli’r Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn gysylltiedig ag incwm), Credyd Treth Gwaith, y Cymhorthdal Incwm, y Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm), y Budd-dal Tai a Chredyd Treth Plant. Mae rhagor o wybodaeth am y newid hwn yma

 

Incwm Personol

 

Rhedeg y Cartref

 

Help Anabledd