Rydym wedi rhannu ein cynllun aml-gyfeillgar i nifer o feysydd allweddol yn dibynnu ar ba wasanaeth sy’n gweddu orau i’ch anghenion. Adolygwch y tudalennau isod ar gyfer yr ystod o gyngor y gall Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru ei gynnig.

Fel arall, cysylltwch â’ch Ymgynghorydd Hawliau Lles Arbenigol, Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru i drafod cyngor wedi’i deilwra neu unrhywbeth na allwch ddod o hyd iddo ar y rhestr.

 

Buddion

Cefnogaeth a Chanllawiau

Arian