Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cynllun. Yr ydym yma i helpu, ac yn ogystal, gallwch edrych ar ein Cwestiynau Cyffredin am atebion i’n hymholiadau mwyaf cyffredin.

 

 

Beth yw Cyfarwyddiadau?

 

llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyfarwyddiadau a rheoliadau i WIBSS ar sut y dylai'r cynllun weithredu gan gynnwys rheolau a rheoliadau y mae angen eu dilyn. Yna caiff WIBSS ei redeg gan dîm WIBSS sydd wedi'i rannu rhwng NWSSP a Bwrdd Iechyd Prifysgol Felindre.

cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru
2017 Gwelliannau
2018 Gwelliannau
2020 Gwelliannau
2021 Gwelliannau
2023 Gwelliannau

Cyfarwyddydau Cynllun Cymorth
Gwaed Heintiedig Cymru
(Diwygio) 2023