Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r cynllun. Yr ydym yma i helpu, ac yn ogystal, gallwch edrych ar ein Cwestiynau Cyffredin am atebion i’n hymholiadau mwyaf cyffredin.

 

 

Beth yw Cyfarwyddiadau?

 

llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyfarwyddiadau a rheoliadau i WIBSS ar sut y dylai'r cynllun weithredu gan gynnwys rheolau a rheoliadau y mae angen eu dilyn. Yna caiff WIBSS ei redeg gan dîm WIBSS sydd wedi'i rannu rhwng NWSSP a Bwrdd Iechyd Prifysgol Felindre.

cyfarwyddiadau Llywodraeth Cymru
2017 Gwelliannau
2018 Gwelliannau
2020 Gwelliannau
2021 Gwelliannau
2023 Gwelliannau

Cyfarwyddydau Cynllun Cymorth
Gwaed Heintiedig Cymru
(Diwygio) 2023

2024 Gwelliannau

Cyfarwyddydau Cynllun Cymorth
Gwaed Heintiedig Cymru
(Diwygio) 2024