Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru

Sefydlwyd y Cynllun ym mis Hydref 2017. Nod y Cynllun yw darparu cymorth i bobl sydd wedi cael haentiad Hepatitis C a / neu HIV yn dilyn triniaeth gyda gwaed, cynhyrchion gwaed neu feinwe’r GIG.

Gan gymryd drosodd o gynlluniau presennol y DU (Ymddiriedolaeth Eileen, Ymddiriedolaeth Mcfarlane, MFET Cyf, Cronfa Skipton a Sefydliad Caxton), nod Cynllun Cefnogi Gwaed Heintiedig Cymru yw darparu gwasanaeth talu ariannol syml a chefnogaeth bersonol i fuddiolwyr Cymru.