Ymgeisio i’r cynllun

 

Dyma wybodaeth am bwy sydd yn gallu gwneud cais i WIBSS a sut i ymgeisio i’r cynllun am y tro cyntaf.

I fod yn gymwys, mae angen i chi fod wedi derbyn triniaeth/ wedi cael eich heintio yng Nghymru

 

Os hoffech apelio eto am benderfyniad, darllenwch y wybodaeth isod.