Gweler yma i weld canllaw cyflym i ba ffurflen gais sydd orau i’ch gofynion chi.

Mae pob un o’n ffurflenni a chanllawiau ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Yn ogystal, gall copïau papur gael eu postio atoch chi ac rydym yn cynnig cymorth i chi lenwi’r ffurflenni hyn os bydd angen – cysylltwch â ni yma os byddwch angen help.

Côd Teitl y Ffurflen lawrlwytho
A WIBSS – Cais Newydd ynghylch Hepatitis C Cronig Cam 1 Ffurflen A
Canllawiau Ffurflen A
B Cais Newydd ynghylch Hepatitis C Cronig Cam 1 (buddiolwr wedi marw) Ffurflen B
Canllawiau Ffurflen B
C WIBSS – Cais Newydd ynghylch HIV Ffurflen C
Canllawiau Ffurflen C
D WIBSS – Cais Newydd ynghylch HIV (buddiolwr wedi marw) Ffurflen D
Canllawiau Ffurflen D
E WIBSS – Cais ynghylch Hepatitis C Datblygedig Cam 2 Ffurflen E
Canllawiau Ffurflen E
F WIBSS – Cais ynghylch Hepatitis C Datblygedig Cam 2 (buddiolwr wedi marw) Ffurflen F
Canllawiau Ffurflen F
G WIBSS – Cais am Daliadau Profedigaeth a Rheolaidd (gweddwon, gwŷr gweddw, partneriaid a dibynyddion) Ffurflen G
Canllawiau Ffurflen G
H WIBSS – Newid Manylion Ffurflen H
I WIBSS – Dewisiadau Cysylltu Ffurflen I
J WIBSS – Cais am Grant Cymorth a Chefnogaeth Ffurflen J

Meini Prawf ar gyfer Grantiau Bach WIBSS

K WIBSS –  FFURFLEN K CAIS A CHANLLAWIAU Ffurflen K
L WIBSS – Cais Newydd ynghylch Hepatitis C Cronig Cam 1 a Datblygedig Cam 2 (buddiolwr wedi marw) Ffurflen L
Canllawiau Ffurflen L