NODWCH: Nid oes rhaid ystyried unrhyw daliadau yr ydych chi’n eu derbyn oddi wrth Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru wrth gyfrifo eich hawl i’r budd-daliadau a drafodir yn yr adran hon. Am ragor o wybodaeth, gweler y canllawiau manwl yma.