At ddibenion cyfeirio, gweler y tabl isod am symiau taliadau Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru. Hefyd, sylwch nad oes angen ystyried unrhyw daliad a gewch gan Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru wrth gyfrifo’ch hawl i fudd-daliadau. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar yr arweiniad manwl yma.

Pwrpas y llythyr hwn yw darparu gwybodaeth am daliadau ex-gratia a chyfalaf cysylltiedig o Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru (WIBSS) a’r effaith ar asesiadau ariannol sy’n ymwneud â ffioedd gofal, edrychwch ar yr arweiniad manwl yma.

 

Math o Daliad Cyfradd WIBBS cyn cydraddoldeb

21/22

 Cyfradd WIBSS ar ôl cydraddoldeb

 21/22

Cyfradd ar 75% ar gyfer partneriaid/priod mewn profedigaeth
Hep. C Cam 1 £4,833 £18,912 £14,184
Cam 1+ Uwch £19,344 £28,680 £21,510
Hep. C Cam 2 £19,344 £28,680 £21,510
HIV £19,344 £28,680 £21,510
Cyd-heintiedig (HIV a Cham 1) £23,527 £38,928 £29,196
Cyd-heintiedig (HIV a Cham 2) £38,166 £45,072 £33,804
Cyd-heintiedig (HIV a Cham 1+) £38,166 £45,072 £33,804
Tanwydd Gaeaf £544

 

Taliadau Cyfandaliad Un tro Cyfandaliad 20/21 Cyfandaliad o 25/03/2021
Hep. C Cam 1 £20,000 £50,000
Cam 1 Uwch
Hep. C Cam 2 £50,000 £20,000 ychwanegol sy’n golygu mai cyfanswm y cyfandaliad yw £70,000
HIV : £80,500
Cyd-heintiedig (HIV a Cham 1) £80,500 + £20,000 £80,500 + £50,000 gan wneud cyfandaliad o

£130,500

Cyd-heintiedig (HIV a Cham 1+ Uwch) £80,500
Cyd-heintiedig (HIV a Cham 2) £80,500 – £70,000 £80,500 + £70,000 gan wneud cyfandaliad o

£150,500

Tanwydd Gaeaf £544 £544