Mae’r dudalen hon yn benodol ar gyfer pobl sydd erioed wedi cofrestru gyda Chynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru nac un o gynlluniau blaenorol y Deyrnas Unedig o’r blaen. Os ydych chi’n fuddiolwr unrhyw un o gynlluniau’r DU yng Nghymru ar hyn o bryd, byddwch yn trosglwyddo’n awtomatig i Gynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru, cyn belled ag y byddwch wedi rhoi’ch caniatâd. Yn yr un modd, os bu newid yn eich cyflwr iechyd ac rydych yn dymuno gwneud cais am daliadau datblygedig, mae rhagor o fanylion i’w gweld yn eich tudalen bwrpasol ar gyfer Aelodau Presennol

 

Ceisiadau Newydd

Os ydych chi'n ymgeisydd newydd nad yw erioed wedi derbyn cymorth gan unrhyw gynllun yn y DU a'ch bod yn credu eich bod wedi'ch heintio â Hepatitis C a/neu HIV,  o ganlyniad i driniaeth â gwaed, cynhyrchion gwaed neu feinwe heintiedig gan y GIG yn y DU cyn mis Medi 1991, gwnewch gais cyn gynted â phosibl.

Yn ogystal, rydym hefyd yn croesawu ceisiadau os ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf canlynol;

Pobl a ddaliodd yr haint gan rywun sy'n perthyn i'r grwp uchod, o dan un o'r amgylchiadau canlynol;

  • Maent, neu roeddent, yn briod neu'n bartner sifil i'r unigolyn a wnaeth drosglwyddo’r feirws
  • Maent, neu roeddent, yn byw gyda'r unigolyn a wnaeth drosglwyddo’r feirws fel partneriaid mewn perthynas hirdymor
  • Maent yn blentyn i fam heintiedig

Darllenwch y Meini Prawf Llawn Ynghylch eich Hawl ar gyfer Hawlwyr Newydd neu cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Ffurflenni Cais i Gofrestru am y Tro Cyntaf

Yn dibynnu ar eich cyflyrau iechyd, defnyddiwch y ffurflen berthnasol isod i wneud cais am y tro cyntaf

Rheoli Ystâd

Os ydych chi'n rheoli ystâd rhywun a fu farw cyn y gallai gofrestru gyda ni, neu unrhyw un o gynlluniau blaenorol y DU, cysylltwch â'r cynllun yma i gael arweiniad ar y camau sy'n ofynnol er mwyn gwneud cais.

Yn ogystal, darllenwch y Meini Prawf Llawn ynghylch Hawl i Reoli Ystâd.

Gweddwon, gwŷr gweddw a phartneriaid

Os ydych chi'n wraig weddw, yn ŵr gweddw neu'n bartner i rywun a fu farw cyn y gallai gofrestru gyda ni, neu unrhyw un o gynlluniau blaenorol y DU, cysylltwch â'r cynllun yma i gael arweiniad ar y camau sy'n ofynnol er mwyn gwneud cais.

Sylwch; os oedd eich partner wedi'i gofrestru i dderbyn taliadau o'r blaen, ewch i’ch tudalen Aelodau Presennol bwrpasol.