Os bydd eich amgylchiadau’n newid, mae’n bwysig rhoi gwybod i ni yma yng Nghynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru cyn gynted â phosibl. Gallai enghreifftiau gynnwys newid mewn iechyd, statws perthynas neu pan fydd marwolaeth buddiolwr, oherwydd gallai unrhyw newidiadau newid swm eich taliad. Os cysylltwch â ni yma, byddwn yn hapus i roi cyngor i chi ar unrhyw gamau nesaf perthnasol.

Neu, os bu newid yn eich manylion cyswllt neu fanylion banc, neu os hoffech enwebu rhywun i weithredu ar eich rhan, gallwch ddiweddaru Cynllun Cynorthwyo Gwaed Heintiedig Cymru gan ddefnyddio’r ffurflen hon yma